0961 601 606

Chính sách bán hàng khu Ruby 1 Vinhomes Ocean Park

Ngay sau khi công bố chính thức mở bán quỹ căn hộ Vinhomes Ruby tại dự án Vinhomes Ocean Park, chủ đầu tư cũng công bố trực tiếp thông tin Chính sách bán hàng Khu Ruby 1. Áp dụng chính thức từ ngày 17/06/2019 với các tòa căn hộ R1.02, R1.03.

Chính sách bán hàng Khu Ruby 1 Vinhomes Ocean Park

Thời gian áp dụng: từ ngày 17/06/2019 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

Đối tượng áp dụng: khách hàng mua căn hộ tại các tòa R1.02, R1.03 thuộc phân khu Ruby 1 tại Dự án Vinhomes Ocean Park.

1. Tiến độ thanh toán hợp đồng mua bán

Với những khách hàng đăng ký mua căn hộ chung cư tòa R1.02, R1.03 bằng 100% vốn tự có, có nhu cầu thanh toán theo tiến độ sẽ được áp dụng Chính sách bán hàng Khu Ruby 1.

Theo đó khách hàng sẽ tiến hành thanh toán theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn trước móng: 

 • KH tiến hành đặt cọc – Ký VBTT.
 • Chia làm 3 đợt.
 • Khách hàng hoàn thiện thanh toán trong vòng 45 ngày.

Giai đoạn Hợp đồng mua bán: 

 • Chia làm 8 đợt. Trong đó lần 1 đã bao gồm toàn bộ số tiền KH đã thanh toán trong giai đoạn 1 nếu có.
 • Dự kiến ký HĐMB vào tháng 11/2019.
 • Thời điểm bàn giao nhà dự kiến tháng 5/2019.

Lưu ý:

(*) Trong trường hợp Khách hàng không đóng đủ tiền theo Tiến độ Thanh toán trên thì khoản tiền đã đóng ưu tiên chuyển vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB trước. Phần còn lại được chuyển thanh toán theo tiến độ của HĐMB.

2. Các phương án thanh toán

2.1 Khách hàng thanh toán sớm các đợt thanh toán theo tiến độ thường

Với mọi khách hàng khi ký HĐMB và có nhu cầu thanh toán giá bán căn hộ ( ko gồm KPBT ) trước hạn bằng vốn tự có sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức lãi suất tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn.

(*) Áp dụng khi thanh toán sớm ít nhất 07 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán, dành cho khách hàng thanh toán tròn đợt.

Khoản tiền được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần tiếp theo.

LIÊN HỆ HOẶC ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ + BẢNG TÍNH CHIẾT KHẤU CHI TIẾT

2.2 Khách hàng thanh toán sớm 100% giá trị căn hộ.

Chương trình dành cho khách hàng ký HĐMB có nhu cầu thanh toán sớm 100% giá trị căn hộ ( ko bao gồm KPBT ) bằng vốn tự có được áp dụng Chính sách bán hàng khu Ruby 1 như sau:

 • Thời gian áp dụng: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.
 • Chiết khấu 11% vào giá bán trước VAT và KPBT nếu khách hàng ký HĐMB không muộn hơn 30/11/2019.
 • Hưởng thêm mức lãi suất 12%/năm cho 5% giá bán căn hộ( ko gồm VAT ) – Vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

3. Khách hàng vay mua căn hộ chung cư khu Ruby 1

Đối với những khách hàng có nhu cầu vay vốn mua căn hộ chung cư khu Ruby 1 dự án Vinhomes Ocean Park, Chủ đầu tư cùng phối hợp Ngân hàng đưa ra Chính sách bán hàng khu Ruby 1 phương án vay như sau:

 • Mức dư nợ vay: lên tới 70% giá bán căn hộ.
 • Thời gian vay: lên tới 35 năm.

Trong đó, khách hàng cũng được lựa chọn 1 trong 2 phương án vay gồm:

3.1 Phương án 1: Khách hàng tự vay, tự trả lãi cho Ngân hàng

Chính sách

Chi tiết

Mức dư nợ vay

Lên tới 70% giá bán căn hộ ( gồm VAT, ko gồm KPBT )

Ân hạn nợ gốc

Theo quy định của Ngân hàng

Lãi suất trong thời gian ân hạn nợ gốc

Theo quy định của Ngân hàng

Phí trả nợ trước hạn trong thời gian ân hạn nợ gốc

Theo quy định của Ngân hàng

 • Khách hàng ký HĐMB không muộn hơn ngày 30/11/2019.
 • Được giảm trừ ( chiết khấu ) 11% vào giá bán căn hộ trước VAT và KPBT.

3.2 Phương án 2: Khách hàng vay vốn ngân hàng – Nhận hỗ trợ lãi suất (HTLS) 0%

Chính sách

Chi tiết

Mức dư nợ vay

Lên tới 70% giá bán căn hộ ( gồm VAT, ko gồm KPBT )

Mức dự nợ được hưởng hỗ trợ lãi suất

70% giá bán căn hộ ( gồm VAT, ko gồm KPBT )

Lãi suất và thời gian HTLS

Lãi suất 0% trong 20 tháng kể từ ngày giải ngân, và không muộn hơn 30/06/2021

Phí trả nợ trước hạn trong thời gian ân hạn nợ gốc

0%

THÔNG TIN VÀ BẢNG GIÁ DỰ ÁN

Tải xuống Tài liệu, Mặt bằng và Bảng giá Dự án

HOTLINE TƯ VẤN: 0961 601 606

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN